سس Kuhne باطعم سرکه و سبزیجاتKuhne Vinegar & Fine Herbs Salad sauce 500ml


Kuhne Vinegar & Fine Herbs Salad sauce 500ml

سس کوهن با طعم سرکه و سبزیجات

سس کوهن سرکه و سبزیجات فاقد روغن ،مناسب  برای کسانی که به میزان کالری مصرفی خود در وعده‌های غذایی اهمیت می‌دهند .